Zoeken naar dagbehandeling depressie

dagbehandeling depressie

Wat werkt? Depressie NJi.
Bij kinderen en jongeren met een depressieve stoornis kan, afhankelijk van de vorm en ernst van de stoornis, gekozen worden voor verschillende behandelingen. Als er sprake is van een milde, korte depressie is ondersteunende behandeling bijvoorbeeld in de vorm van psycho-educatie of zelfhulp vaak voldoende.
PuntP biedt volwassenen therapie voor psychische klachten.
In het leven van studenten verandert veel: ze gaan op zichzelf wonen, moeten hun eigen financiën beheren en staan onder een forse studiedruk. Problemen met motivatie, uitstelgedrag, faalangst of studieachterstand kunnen mede gevolg zijn van depressieve of angststoornissen. PuntP kan dan hulp bieden.
A301 Psychiatrie AZ Maria Middelares.
Dagbehandeling op de PAAZ onthaalbrochure. Patiëntenfolders en brochures. Vandaag ervaren heel wat mensen de druk van het dagelijkse leven als een zware last. Het kan voor veel stress zorgen. Wanneer daar andere problemen bovenop komen, zoals bijvoorbeeld relationele problemen of sociale problemen werk, hobbys, eenzaamheid, dan liggen burn-out, depressie en andere emotionele of psychiatrische problemen vaak op de loer.
Sociale kaart Geestelijk Gezondheidszorg 2009-2010 / druk 9 / ING Google Boeken.
Browse door s werelds grootste eBoekenwinkel en begin vandaag nog met lezen op internet, je tablet, telefoon of eReader. Ga nu naar Google Play. Sociale kaart Geestelijk Gezondheidszorg 2009-2010 / druk 9 / ING. Bohn Stafleu van Loghum, 2009 210 pagina's.'
Gesp. GGZ PHI Angst, depressie, onverklaarbare klachten.
Door de ondersteuning van PHI sta ik weer positief en vol energie in het leven. De dagen dat mijn depressie mij in mijn bed hield, zijn dankzij de intensieve specialistische zorg van PHI gelukkig voorbij. Jordie, 31 jaar, partner van Michelle.
Erasmus MC Psychiatrie: Dagbehandeling Stemmingsstoornissen.
De dagbehandeling Stemmingsstoornissen is een 16 weken durend programma, 3 dagen per week, op dinsdag, woensdag en donderdag. Het programma bestaat uit o.a. Cognitieve therapie, Mindfulness, Running therapie, Relaxatie en Psychoeducatie. De meeste patiënten, die aan het programma deelnemen, zijn voordien klinisch behandeld voor hun depressie.
Dagbehandeling provincie Antwerpen Contactgroep Psychiatrische Deeltijdbehandeling.
De eerste twee groepen worden begeleid door het Poorthuisteam volgens oplossingsgerichte systeemtherapie en de laatste groep is een intensieve groepstherapie voglens client-centered experiëntiële therapie door het Bronteam. Psychiatrisch Centrum Bethanië. Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Sint-Antonius Zoersel. Dagbehandeling Koraal, angst en depressie.
Dagbehandeling screening Land van Horne: Behandeling en revalidatie: Zorg.
Wist u dat het ook mogelijk is om dagbehandeling in te zetten als een uitgebreider onderzoek voor dementie, geheugenproblemen of bijvoorbeeld een depressie? Misschien merkt u bijvoorbeeld al langere tijd dat uw vaders gedrag verandert en dit zwaar wordt voor uw moeder.
Universitair Medisch Centrum Groningen NedKAD.
metacognitieve therapie, interpersoonlijke therapie en medicamenteuze interventies. De 1-daagse dagbehandeling Depressie is gericht op patiënten met een chronische depressie 2 jaar durende depressie. Ook bij deze dagbehandeling ligt de nadruk op psychologische behandeling, o.a. in de vorm van Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy CBASP.
Lievegoed Hoge Born Wageningen.
Vaak combineren we gesprekken met non-verbale therapie zoals kunstzinnige therapie. Bij dagbehandeling kom je voor één tot drie dagen per week naar de Hoge Born voor behandeling. Je leeft en werkt in één van onze groepen, in een rustige en geborgen sfeer.
Dagkliniek Ouderen www.opzgeel.be.
In de dagkliniek kunnen senioren terecht die ondersteuning nodig hebben bij het terug op de rails krijgen van hun leven, om wille van psychische problemen zoals angst, depressie, levensfaseproblematiek. Enerzijds komen senioren in aanmerking die na een opname opnieuw voldoende stabiliteit en zelfstandigheid hebben opgebouwd om actief verder naar ontslag toe te werken. De acute crisisfase die aanleiding gaf tot een psychiatrische opname is voorbij. Toch is er nog een nood om het aangevatte therapeutisch proces verder te zetten of te intensifiëren. Anderzijds kunnen mensen rechtstreeks via externe verwijzing in therapeutische dagbehandeling starten.

Contacteer ons